Regulamin Zawodów MTB o Puchar Szlaku Solnego 2015

 

  1. ORGANIZATOR

Zawody o Puchar Szlaku Solnego składają się z czterech etapów  są organizowane zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest Czesław Kuczkowicz  tel. 607929961 czeslawukspodwilk@interia.pl        

Zawody  odbędą się w niżej podanych terminach i miejscach przez:                                                                              edycja 1 -14.06.2015r. -  Spytkowice  -  Gmina  Spytkowice                                                                                                 edycja 2-  05.07.2015r. -  Skomielna  Biała – Gm.  Lubień , KS Luboń   
Skomielna Biała  - Puchar Polski MTB                                                                               edycja 3 -  02.08.2015r. – Kasina Wielka -  Stowarzyszenie  Lubogoszcz                                                                                      edycja 4 – 23.08.2015r. – Orawka -  Gmina  Jabłonka, UKS Podwilk

edycja 5 – 06.09.2015r. – Rabka  Zdrój -  GOK  Rabka  Zdrój

 

2. KLASA WYŚCIGU

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez PZKol, zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji sportowej zgodnie z zatwierdzoną klasą wyścigu przez PZKol. Edycja 2 – PP MTB, pozostałe edycje klasa A

3. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKol, kategorii:                                                                                                                                                                                                   dzieci – chłopcy:                                                                                                                                      D1 - do 7 lat /2008 i młodsi/
D2 - 8 – 10 lat / 2007-2005/

Mężczyźni:

Żak -                     11 – 12 lat /2004-2003/                                                                                                 młodzik                13 – 14 lat /2002-2001/                           
junior młodszy    15 – 16 lat /2000-1999/                    
junior                   17 – 18 lat /1998-1997/                                                      
orlik + elita  (OPEN)    19 lat i więcej /1996  i starsi/                                                                                                          

M-I   (30-39 lat)   /1985-1976./                                                                                                              M-II   (40-49 lat.)  /1975-1966./                                                                                                             M-III (50 lat i więcej / 1965 i starsi/                                                                                                                              

dzieci – dziewczynki:                                                                                                                                           D1 - do 7 lat /2008 i młodsi/
D2 - 8 – 10 lat / 2007-2005/

Kobiety:                                                                                                                                                                 żak -                        11 – 12 lat /2004-2003/                                                                                     młodziczka              13 – 14 lat /2002-2001/                          
juniorka  młodsza  15 – 16 lat /2000-1999/                    
juniorka                   17 – 18 lat /1998-1997/                                                      
orliczka + elita (OPEN)      19 lat i więcej /1996  i starsze/                                                                                                          Uwaga! W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, będzie prowadzona dodatkowa kategoria Orlik.        W kategorii M-III będzie prowadzona dodatkowa podkategoria M-IV dla zawodników od 60 lat wzwyż.

 Zgłoszenia  w dniu zawodów w biurze zawodów, lub   http://www.pucharszlakusolnego.pl/Zgloszenia w terminie do dwóch dni przed zawodami, opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol.

4. BIURO WYŚCIGU

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 8:00 do 9:30 oraz 30 minut przed rozpoczęciem każdego wyścigu, lecz nie później niż do 12:00. /zamknięcie list startowych/.                                                                                                                          

1.Spytkowice – Kompleks sportowo-wypoczynkowy „Beskid”.                                                                   

2. Skomielna Biała

3. Kasina  Wielka  -   Góra Lubogoszcz                                                                                                           

4. Orawka – Wyciąg narciarski „Orawka”.                                                                                                    

5. Rabka-Zdrój – Leśniczówka „ Krzywoń”                                                                               

 

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze zawodów w godzinach  pracy biura wyścigu zgodnych z programem minutowym osobno dla każdej z edycji.

5. TRENINGI

Oficjalny trening na trasie, w dniu zawodów, dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i odebraniu  numerów  startowych. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze.  Podczas trwania wyścigów trenowanie na trasie zawodów jest zabronione.

6. KLASYFIKACJA

Wyścigi odbywają się w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.                                                                Zasady punktacji indywidualnej:

Zawodnicy na każdym etapie, w każdej kat. wiekowej, zdobywają punkty wg poniższej tabeli:

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

I

25

VIII

13

XV

6

II

22

IX

12

XVI

5

III

20

X

11

XVII

4

IV

18

XI

10

XVIII

3

V

16

XII

9

XIX

2

VI

15

XIII

8

XX

1

VII

14

XIV

7

 

 

Zwycięzcą Pucharu Szlaku Solnego w każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który zgromadził łącznie największą ilość punktów uzyskanych w czterech wyścigach. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie decyduje miejsce zajęte w finałowym wyścigu.

Zasady Punktacji drużynowej:                                                                                                                       Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte w klasyfikacji generalnej przez najlepszych trzech zawodników danej drużyny w każdej kategorii wiekowej.    (Od Żaka do M – III – Kobiet i Mężczyzn)

7. NAGRODY                                                                                                                                       Nagrody we wszystkich kategoriach, w wyścigach o "Puchar Szlaku Solnego" na każdej edycji/oprócz Skomielnej Białej/:

·         I miejsce: puchar

·         Miejsca od I do VI: dyplom.      

Ponadto,  w niżej wymienionych kategoriach, nagrody pieniężne lub rzeczowe o wartości równej lub przekraczającej  kwoty:

 M-ce

Juniorka

Junior

Orlik Kobieta

Elita Kobiety

Orlik M

Elita  M

 

1

125

125

           100

200

100

      200

    850                      

2

75

75

                  75

100

75

            100

    500

3

50

50

                  50

50

50

              50

    300

RAZEM

250

250

                 225

350

225

            350        

    1650

W pozostałych kategoriach, ewentualne  nagrody rzeczowe wg możliwości organizatorów, co będzie podane na odprawie technicznej przed każdymi zawodami.

Nagrody w klasyfikacji generalnej Pucharu Szlaku Solnego:                                                                     Nagrody we wszystkich kategoriach:                                                                                                 --   Miejsca od I do III: puchar.                                                                                                                  Miejsca od I do VI: dyplom.                                                                                                                  Ponadto,  w niżej wymienionych kategoriach, nagrody pieniężne lub rzeczowe o wartości równej lub przekraczającej  kwoty:

Młodzicy  KiM

100

75

50

 

450

Junior mł  KiM

125

100

75

30

650

Junior  KiM

150

100

75

50

750

Orlik  KiM

125

100

75

50

700

OPEN kobiet

250

200

150

100

700

OPEN mężczyzn

300

250

200

100

850

Masters  I - IV

100x4

75x4

50x4

 

900

Razem

1950

1500

1100

460

5010

W generalnej klasyfikacji drużynowej, puchary za pierwsze sześć miejsc.                                                   

 Dla edycji w Skomielnej Białej - PP, w niżej wymienionych kategoriach, nagrody są następujące:

Msc

Elita/OpeMężczyźn

U –23 Mężczyźn

Elita/Ope Kobiety

U –23 Kobiety

Junior

Juniorka

Junior Młodszy

Juniorka Młodsza

1.

450 zł + puchar

200 zł + puchar

450 zł + puchar

200 zł + puchar

200 zł + puchar

200 zł + puchar

150 zł + puchar

150 zł + puchar

2.

300 zł

150 zł

300 zł

150 zł

150 zł

150 zł

100 zł

100 zł

3.

200 zł

100 zł

200 zł

100 zł

100 zł

100 zł

80 zł

80 zł

4.

100 zł

        100 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

5.

50 zł

         50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Razem

1100 zł

450 zł

1100 zł

450 zł

550 zł

550 zł

430 zł

430 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pozostałych kategoriach  nagrody  jak w PSS.

8. POMOC TECHNICZNA

Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKOL (4.2.041 – 4.2.049)

9.CEREMONIA DEKORACJI

Ceremonia dekoracji odbędzie  się  na końcu zawodów o godzinie:16,00                                             Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się zawodnicy każdej kategorii wiekowej – miejsca od I do VI.                                                                                                                    

Dla edycji w Skomielnej Białej, dekoracja odbędzie się wg regulaminu PP.                                                                                                              

14:00

dekoracja I(kat. młodzik, młodziczka, junior mł., juniorka mł., masters OPEN, cyklosport)

16:30

dekoracja II(kat. junior, juniorka, U-23 K/M, elita K/M)

Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych

10. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

11. PROGRAM MINUTOWY

8:00- 9:30 przyjmowanie zgłoszeń, 9:45 odprawa techniczna.

Godzina startu:

 

Kategoria:

 

Czas trwania wyścigu

 

10:00

młodzik

30-45 min

10:02

Juniorka młodsza

45-60 min

10:04

młodziczka

30-45 min.

11:00                

junior młodszy                       

45-60min.                                                       

11:02                 

 M-I M-II

75-90 min.                                                  

11:04                 

M-III,  M-IV                         

75-90 min

 

 

 

12:20

OPEN Mężczyzn

90-105 min

12:22

Junior  M

60-75 min.

12:24                                                                                  

Open Kobiety

90-105 min                                                                                                                           

12:24                    

Junior K

60-75 min.

 

14:00

Żak M

20-30min

14:02

Żak K

20-30 min

14:30

Dzieci   

 

Dla wyścigu w Skomielnej Białej, obowiązuje program minutowy wg. regulaminu Pucharu Polski MTB.

8:00 –9:30

oficjalny trening na trasie XCO (z zabezpieczeniem medycznym)

8:00 –9:30

przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń w biurze zawodów

9:30

odprawa techniczna

10:00–10:45

młodzik*, juniorka młodsza, młodziczka* (uproszczona trasa)

11:00 –12:00

junior młodszy, mastersOPEN**, cyklosport**

12:20 –13:50

junior, elita kobiet OPEN, juniorka

14:00

dekoracja I(kat. młodzik, młodziczka, junior mł., juniorka mł., masters OPEN, cyklosport)

14:10 –14:30

żak K/M* + wyścig dzieci

14:40 –16:10

elita mężczyzn OPEN

16:30

dekoracja II(kat. junior, juniorka, U-23 K/M, elita K/M)

12. TRASY

Szczegóły dotyczące tras wyścigów poszczególnych etapów zostaną zamieszczone dwa tygodnie wcześniej, na stronie http://www.pucharszlakusolnego.pl/    

13. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacji imprezy, w tym nagród, ponoszą organizatorzy i sponsorzy. Koszty udziału zawodników /w tym opłaty startowej/ ponoszą kluby kolarskie lub poszczególni zawodnicy indywidualnie. Opłatę startową uiszcza się w Biurze Wyścigu w dniu rozpoczęcia zawodów.             Opłaty startowe - zgodne z przepisami PZKOL.

14. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Komisja sędziowska jest powoływana zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego

 

  1. NAJBLIŻSZE SZPITALE:

  •  

  • dla wyścigu w Spytkowicach – Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3

  • dla wyścigu w Skomielnej Białej - Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3

  • dla wyścigu  w Kasinie Wielkiej  -  Limanowa ul.  Piłsudskiego  68

  • dla wyścigu w Orawce - Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3

  • dla wyścigu w Rabce Zdroju - Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 3

16. WYNIKI

Wyniki zawodów umieszczane będą na tablicy informacyjnej przy biurze wyścigu. Wyniki zawodów dostępne będą również na stronach internetowych   http://www.pucharszlakusolnego.pl/ 

17.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas treningu i wyścigu zawodnicy muszą jeździć w sztywnych kaskach, Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione rzeczy, Organizator nie ubezpiecza imprezy od nieszczęśliwych wypadków i OC. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z  Dyr. Zawodów. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez zawodnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach prasowych i promocyjnych związanych z wyścigiem. Punkt mycia rowerów znajduje się w oznaczonym miejscu . Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać

Dla edycji 1,3, 4, 5                                                                                                                         Zawodniczki i zawodnicy na starcie będą ustawiani zgodnie z aktualna klasyfikacją indywidualną PZKol,  następnie zgodnie z aktualną klasyfikacją Pucharu Szlaku Solnego, pozostali przez losowanie.

Dla edycji 2                                                                                                                                  Zawodniczki i zawodnicy na starcie będą ustawiani zgodnie z aktualna klasyfikacją indywidualną Pucharu Polski MTB XCO PZKol,  następnie zgodnie z aktualną klasyfikacją Pucharu Szlaku Solnego, pozostali przez losowanie.

 

                                                                                          Dyrektor Pucharu Szlaku Solnego 

                                                                                                            Czesław Kuczkowicz

                 

Patronat medialny

Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego

Sponsor zawodów

Sponsor zawodów Chlebek-Sport - sponsor Pucharu Szlaku Solnego Sponsor zawodów MTB

Opieka medyczna

Pobierz:

Regulamin 2013