Puchar Miasta Rabka - Zdrój

Publikuj Jak dojechać?
O gminie.

Najważniejsze dla gminy uzdrowiskowej są niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Gmina Miasto Rabka Zdrój leży w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. Obszar gminy ma powierzchnię 69 km2, w skład gminy wchodzi miasto Rabka i trzy sołectwa: Chabówka, Ponice i Rdzawka. Od północy i północnego zachodu Rabka graniczy z gminą Lubień, od wschodu z gminą Mszana Dolna, z południa z gminą Nowy Targ natomiast z zachodu z gminą Raba Wyżna.

Cały obszar odznacza się dużą gęstością stałej sieci rzecznej, która przekracza 1 km na 1 km2. Największym ciekiem wodnym w okolicy jest rzeka Raba /długość 131,9 km/, będąca prawym dopływem Wisły.

Rabka usytuowana jest w kotlinie pochodzenie erozyjnego, którą tworzą wpadające do rzeki Raby potoki Poniczanka i Słonka, na wysokości 500-560 m npm. Położona jest u podnóża Gorców i otoczona wyniosłościami: od zachodu Zbójecka Góra /644 m n.p.m./, Mały Luboń /870 m n.p.m./, od północy masyw Luboń Wielki /1023 m n.p.m./, od południa i południowego wschodu – Bania /607 m n.p.m./, Grzebień /679 m n.p.m./, Tararowa /710 m n.p.m./, Maciejowa /820 m n.p.m./, Obidowa /800 m n.p.m./ należące do Gorców.

Przez obszar Rabki ciągną się dwie zasadnicze formy geologiczne o przebiegu równoleżnikowym. Synklina obejmuje centralną część Rabki, a antyklina obejmuje wzgórze Bani i rejonu Rabki-Zarytego. Występujące tu luźne dyslokacje podłużne i poprzeczne wywierają duży wpływ na kształtowanie się zbiornika wgłębnych wód mineralnych, a tym samym na warunki hydrogeologiczne tego obszaru. Występujące tu wody mineralne pochodzą z utworów fliszowych, ukształtowanych w okresie trzeciorzędu karpackiego. Należą one do karpackiej prowincji solanek przynaftowych. Na związek ten wskazują występujące ślady ropy naftowej i wydobywające się z większości ujęć znaczne ilości metanu.

Atutem uzdrowiska jest klimat, zasoby wód mineralnych i walory krajobrazowo-turystyczne.

(źródło: www.rabka.eu)

Patronat medialny

Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego Patron Medialny - Pucharu Szlaku Solnego

Sponsor zawodów

Sponsor zawodów Chlebek-Sport - sponsor Pucharu Szlaku Solnego Sponsor zawodów MTB

Opieka medyczna